Підведено підсумки виконання місцевих бюджетів області за 2023 рік та визначені завдання на 2024 рік

12 лютого 2024 року в Кіровоградській обласній військовій адміністрації за участю керівництва ОВА та обласної ради, керівників структурних підрозділів ОВА, ГУ ДПС в області, голів райвійськадміністрацій, міських, селищних, сільських голів відбулася нарада, на якій підведено підсумки виконання місцевих бюджетів області за 2023 рік, наголошено на основних завданнях місцевих органів влади щодо виконання місцевих бюджетів до кінця поточного року.

Про результати виконання місцевих бюджетів області за 2023 рік доповідала в.о. директора департаменту фінансів облвійськадміністрації Анжела АНІСІМОВА. Зокрема, керівник департаменту фінансів відзначила, що загалом у 2023 році до 54 місцевих бюджетів області отримано доходів у сумі 14 980 млн.грн., з яких частка власних доходів (податки і збори) складає 72,3% (10 837,6 млн.грн.), трансфертів з державного та місцевих бюджетів – 27,7% (4 142,4  млн.грн.). 

Власних доходів надійшло 10 837,6 млн.грн., у тому числі:

по загальному фонду  10 097,5 млн.грн. (106,7%, понад план отримано  631,4 млн.грн.);

по спеціальному фонду – 740,1 млн.грн. (103%, понад план отримано  22,5 млн.грн.).

Порівняно з 2022 роком власні доходи зросли:

по загальному фонду – на 14,8% (+1300 млн.грн.)

(по Україні – 11%, Кіровоградська область - 7 місце);

по спеціальному фонду –  майже на 42% (+218,5 млн.грн.).

По основних податках слід зазначити, що у 2022 та 2023 роках суттєвим фінансовим ресурсом для окремих місцевих бюджетів був податок з доходів військовослужбовців. В цілому по області його отримано у 2022 році –            1444 млн. грн., у 2023 році – 1393 млн.грн., питома вага в доходах загального фонду склала відповідно 16,4% та 13,8%.

Зменшення військового ПДФО (на 51,5 млн.грн., або на 3,6%) відбулося у зв’язку із змінами в законодавстві та зарахуванням цього податку з 01 жовтня 2023 року та на період воєнного стану у повному обсязі до державного бюджету на потреби оборони.

У 2023 році збільшення доходів загального фонду забезпечено за рахунок зростання інших бюджетоформуючих податків, а саме по:

• податку на доходи фізичних осіб 

(без військового ПДФО)                     на 11% (493 млн.грн.)

• платі за землю                                 –  на 20% (214 млн.грн.)

• єдиному податку                             –  на 38% (370 млн.грн.)

• акцизному податку                          – на 62% (196 млн.грн.)

У 2023 році місцеві бюджети області отримали доходи у вигляді трансфертів з державного бюджету на загальну суму 4141,8 млн.грн. (більше 2022 року на 27,8%), у тому числі дотацій – 852,2 млн.грн. (зростання у 2 рази), субвенцій – 3289,6 млн.грн. (ріст на 16,5%).

Базову дотацію відповідно до Закону України про Державний бюджет на 2023 рік отримали 38 бюджетів на загальну суму 610,6 млн.грн. Поряд з цим,  протягом року Урядом щоквартально приймалися рішення щодо розподілу додаткових дотацій на вирівнювання диспропорцій (в залежності від стану надходження ПДФО) та на компенсацію за спожиті енергоносії в комунальних закладах, в яких розміщені ВПО, і місцеві бюджети області отримали відповідно 110,8 млн.грн. та 32,8 млн.грн таких дотацій.

Субвенції з державного бюджету отримані за такими основними напрямками:

● освіта                                                                       2530,9 млн.грн. (76,9%)

● соціальний захист                                                  52 млн.грн. (1,6%)

● будівництво                                                            124,9 млн.грн. (3,8%)

дорожнє господарство                                           518,6 млн.грн. (15,8%)

         ●інші                                                                          63,2 млн.грн. (1,9%)

З місцевих бюджетів області у 2023 році проведено видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 14 697,5 млн.грн. (89,1% до річного плану). Видатки загального фонду склали 11 864,7 млн.грн. (95,1%), видатки спеціального фонду – 2 832,8 млн.грн. (70,4%).

Загальний обсяг проведених видатків місцевих бюджетів (у співставних умовах) у 2023 році збільшився проти попереднього року на 30,7% (3 452,2 млн.грн.). Зокрема, збільшено видатки:

1) на галузі соціально-культурної сфери, на які спрямовано понад 67% загального обсягу видатків (9892,4 млн.грн.) – на 13,6% (+1187,9 млн.грн.).Найбільший приріст досягнуто в галузі соціального захисту населення – 32,5% (+325,2 млн.грн.);

2) на підтримку сектору безпеки і оборони – у 3,9 раза (з 86,8 млн.грн. до 340,9 млн.грн., або на 254,1 млн.грн.);

3) на галузі економічної діяльності (будівництво, житлово-комунальне, дорожнє господарство, фінансова підтримка комунальних підприємств, тощо) – у 2,8 раза (на 1 760,7 млн. гривень).

У 2023 році з місцевих бюджетів області проведено своєчасні розрахунки із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними установами енергоносії, кредиторська заборгованість із зазначених видатків станом на 01 січня 2024 року відсутня. 

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2023 РОЦІ

Обласний бюджет на 2024 рік затверджено

21 грудня 2024 року розпорядженням начальника обласної військової адміністрації за № 1400-р затверджено обласний бюджет Кіровоградської області на 2024 рік.

        Формування проєкту обласного бюджету здійснено з урахуванням особливостей воєнного часу.

З метою спрямування додаткових коштів на потреби оборони у 2024 році до державного бюджету у повному обсязі зараховується податок з грошового забезпечення військовослужбовців, а також усі надходження, які є джерелами формування дорожнього фонду, зараховуються до загального фонду державного бюджету для потреб оборони, тобто не передбачаєтьсясубвенція місцевим бюджетам на будівництво та ремонт доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.

Обласний бюджет сформовано з урахуванням зазначених особливостей та на основі нормативних документів, які визначають бюджетну політику держави та області на 2024 рік – положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", проєкту програми економічного і соціального розвитку області на 2024 рік, на підставі прогнозних макропоказників, визначених Урядом: індексу споживчих цін – 109,7%, індексу цін виробників – 111,4%, зростання мінімальної заробітної плати – на 16%, посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – на 20,9%, прожиткового мінімуму – на 12,8% .

       Власні доходи обласного бюджету на 2024 рік обраховано у сумі 1588,3 млн.грн., у тому числі по загальному фонду – 1430 млн.грн. (на 2,8% менше очікуваних надходжень 2023 рокута спеціальному фонду – 158,3  млн.грн.

У співставних умовах (без урахування військового ПДФО) доходи загального фонду збільшено на 18,5%.

Основним (майже 81%) джерелом доходів загального фонду обласного бюджету у 2024 році є податок на доходи фізичних осіб  – 1156 млн.грн. Загальний обсяг цього податку зменшився порівняно з 2022 роком на 4,6%, у співставних умовах (без військового ПДФО)заплановано приріст на рівні22%.

Доходи спеціального фонду (158,3 млн.грн.) складаються переважно із власних надходжень бюджетних установ – 142,1  млн.грн. (майже 90% загального обсягу) та екологічного  податку – 15,6 млн.грн. (10% ).

Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету для обласного бюджету становить 369,4 млн.грн., у тому числі дотації – 123,7 млн.грн., субвенції – 245,7 млн.грн., з них:

  • освітня –  198,2 млн.грн.
  • на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 47,5 млн.грн. 

        Загалом обсяг видатків обласного бюджету на 2024 рік складає 1957,7 млн.грн.

Видаткова частина загального фонду (з бюджетом розвитку) у проєкті обласного бюджету на 2024  рік визначена у сумі 1813,6  млн.грн. Із загального обсягу видатків на галузі соціально-культурної сфери передбачається спрямувати 1725,3 млн.грн., або 95,1%, у тому числі на:

освіту – 951,6 млн.грн. (52,5%)

охорону здоров'я – 244 млн.грн. (13,5%)

соціальний захист та соціальне забезпечення – 330,8 млн.грн. (18,2%)

культуру і мистецтво – 132,1 млн.грн. (7,3%)

фізичну культуру і спорт – 66,8 млн.грн. (3,7%)

Крім того, заплановані видатки на:

будівництво – 48 млн.грн. (2,6%)

державне управління – 28 млн.грн. (1,5%)

інші галузі – 7,2 млн.грн. (0,4%)

резервний фонд – 5 млн.грн. (0,3%)

За економічною структурою видатки (1813,6 млн.грн.) заплановані на:

                                                                                           тис.грн.            питома вага

заробітну плату з нарахуваннями 1 224,3 (67,5%)
комунальні послуги та енергоносії 257,3 (14,2%)
медикаменти 16,2 (0,9%)
продукти харчування 58,0 (3,2%)
трансферти населенню 123,2 (6,8%)

з них стипендії

Разом захищені видатки

інші поточні видатки

капітальні видатки

79,2

1 679

73,1

61,5

(92,6%)

(4%)

(3,4%)

Капітальні видатки заплановані в обласному бюджеті у сумі 61,5 млн.грн. (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку), які передбачається спрямувати на поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціально-культурної сфери.

Також у проєкті обласного бюджету передбачено видатки на фінансування заходів окремих обласних програм, а саме на:

підтримку малого і середнього підприємництва – 1,5 млн.грн.;

інформаційну сферу та книговидання – 1,5 млн.грн.;

формування матеріального резерву – 0,7  млн.грн.;

заходи з розвитку громадянського суспільства та міжнаціональних відносин – 1 млн.грн.;

надання кредитів на житлове будівництво – 1,5 млн.грн.;

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області – 0,7 млн.грн.;

фінансування природоохоронних об’єктів і заходів – 2 млн.грн.

ПОКАЗНИКИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2024 РІК

Розглянуто бюджетні запити на 2024 рік

fa028517 5e8f 4375 884f d4b3230b552d

15eba4dc e988 4be1 b679 cebf91f8705a 61aa7d66 3f15 4f39 835b d8449f4250d5

В департаменті фінансів обласної військової адміністрації під головуванням заступника начальника облвійськадміністрації Сергія ШЕРЕМЕТА, за участю голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій Сергія КОВАЛЕНКА та окремих депутатів обласної ради з 6 по 9 листопада поточного року відбувся розгляд бюджетних запитів головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2024 рік. Учасники заходу обговорили нагальні першочергові потреби на 2024 рік для утримання бюджетних установ, надання на належному рівні суспільних послуг, виконання заходів обласних програм, проаналізували бюджетні запити на предмет ефективності використання коштів.

Робота з головними розпорядниками коштів обласного бюджету з питань підготовки обласного бюджету на 2024 рік продовжуватиметься. Бюджетні запити головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2024 рік будуть уточнені, доопрацьовані з урахуванням прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та визначених таким законом показників міжбюджетних трансфертів та на підставі результатів їх аналізу включені до проекту обласного бюджету на 2024 рік.

Проведено нараду щодо формування місцевих бюджетів на 2024 рік

29 вересня 2023 року в обласній військовій адміністрації  відбулася нарада з питання формування місцевих бюджетів на 2024  рік. У заході під головуванням заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія ШЕРЕМЕТА взяли участь голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та  інвестицій Сергій КОВАЛЕНКО, керівники структурних підрозділів ОВА (офлайн), представники райвійськадміністрацій та територіальних громад області (онлайн). Під час наради в.о. директора департаменту фінансів обласної військової адміністрації Анжела АНІСІМОВА ознайомила учасників наради з особливостями складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік. На нараді також виступили директор департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної військової адміністрації та в.о. начальника Головного управління ДПС у Кіровоградській області.

       З метою якісного та своєчасного складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік видано розпорядження начальника ОВА від 25 вересня 2023 року № 1070-р "Про заходи щодо організації роботи із складання проєктів місцевих бюджетів області на 2024 рік".

 Формування проектів місцевих бюджетів на 2024 рік

Підведено підсумки виконання місцевих бюджетів області за січень-червень 2023 року

17 липня 2023 року на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації  було розглянуто підсумки виконання місцевих бюджетів області за січень-червень 2023 року.

Нараду із зазначеного питання провів голова облвійськадміністрації Андрій РАЙКОВИЧ. Засідання відбулося за участі голови обласної ради Юрія ДРОЗДА, заступників голови облвійськадміністрації, керівників структурних підрозділів облвійськадміністраціі, окремих територіальних органів міністерств та відомств України в області, а також голів райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських голів.

Про підсумки виконання місцевих бюджетів області за за січень-червень 2023 року проінформувала в.о. директора департаменту фінансів облвійськадміністрації Анжела АНІСІМОВА.

У січні-червні 2023 року надходження податків і зборів, інших платежів (власні доходи) до 54 місцевих бюджетів області склали 5050 млн.грн., або 113,6% до планового обсягу, у тому числі:

по загальному фонду – 4704,2 млн.грн. (113,3%);

по спеціальному фонду – 345,8 млн.грн. (117,7%).

Порівняно з відповідним  періодом 2022 року доходи місцевих бюджетів збільшились на 32% (або на 1214,1 млн.грн.), у тому числі: по загальному фонду приріст склав 1061,1 млн.грн., або 29,1%; по спеціальному фонду –153 млн.грн., або 79,3%.

Виконання плану січня-червня поточного року по доходах загального фонду забезпечено в усіх місцевих бюджетах, крім Соколівської та Помічнянської ТГ  (виконання 98,5%).

У розрізі основних податків стан виконання січня-червня 2023 року характеризується такими даними:

по податку на доходи фізичних осіб надійшло 2955,7 млн.грн., або 109,6% до плану, порівняно з відповідним періодом 2022 року надходження збільшились на 19,1%;

по платі за землю надійшло 563,5 млн.грн., або 121,7% до плану, порівняно з відповідним періодом 2022 року надходження збільшились на 34,3%;

по єдиному податку надійшло 694,3 млн.грн., або 125,8% до плану, порівняно з відповідним періодом 2022 року надходження збільшились на 77,2%;

по акцизному податку надійшло 227,3 млн.грн., або 103,4% до плану, порівняно з відповідним періодом 2022 року надходження збільшились на 77%. 

У звітному періоді до місцевих бюджетів області надійшло трансфертів з державного бюджету на загальну суму 2215,5 млн.грн. (100% до плану). Дотацій отримано 439 млн.грн., субвенцій – 1776,5 млн.грн.

Загалом отримано доходів до місцевих бюджетів області у сумі 7265,5 млн.грн., питома вага власних доходів склала 69,5%, трансфертів з державного бюджету – 30,5%. 

З місцевих бюджетів області у січні-червні 2023 року  проведено касових видатків на загальну суму 6373,9 млн.грн., з них використано на галузі соціально-культурної сфери (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культура, фізична культура та спорт) – 4797,3 млн.грн., житлово-комунальне господарство – 376,5 млн.грн., дорожнє господарство – 169,1 млн.грн., заходи, пов’язані з безпекою та обороною – 140,8 млн.грн. 

З місцевих бюджетів проведено своєчасні розрахунки із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги, кредиторська заборгованість з цих виплат станом на 01 липня 2023 року відсутня.

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний формат:

Decrease font size Default font size Increase font size