Обласний бюджет на 2024 рік затверджено

21 грудня 2024 року розпорядженням начальника обласної військової адміністрації за № 1400-р затверджено обласний бюджет Кіровоградської області на 2024 рік.

        Формування проєкту обласного бюджету здійснено з урахуванням особливостей воєнного часу.

З метою спрямування додаткових коштів на потреби оборони у 2024 році до державного бюджету у повному обсязі зараховується податок з грошового забезпечення військовослужбовців, а також усі надходження, які є джерелами формування дорожнього фонду, зараховуються до загального фонду державного бюджету для потреб оборони, тобто не передбачаєтьсясубвенція місцевим бюджетам на будівництво та ремонт доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.

Обласний бюджет сформовано з урахуванням зазначених особливостей та на основі нормативних документів, які визначають бюджетну політику держави та області на 2024 рік – положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", проєкту програми економічного і соціального розвитку області на 2024 рік, на підставі прогнозних макропоказників, визначених Урядом: індексу споживчих цін – 109,7%, індексу цін виробників – 111,4%, зростання мінімальної заробітної плати – на 16%, посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – на 20,9%, прожиткового мінімуму – на 12,8% .

       Власні доходи обласного бюджету на 2024 рік обраховано у сумі 1588,3 млн.грн., у тому числі по загальному фонду – 1430 млн.грн. (на 2,8% менше очікуваних надходжень 2023 рокута спеціальному фонду – 158,3  млн.грн.

У співставних умовах (без урахування військового ПДФО) доходи загального фонду збільшено на 18,5%.

Основним (майже 81%) джерелом доходів загального фонду обласного бюджету у 2024 році є податок на доходи фізичних осіб  – 1156 млн.грн. Загальний обсяг цього податку зменшився порівняно з 2022 роком на 4,6%, у співставних умовах (без військового ПДФО)заплановано приріст на рівні22%.

Доходи спеціального фонду (158,3 млн.грн.) складаються переважно із власних надходжень бюджетних установ – 142,1  млн.грн. (майже 90% загального обсягу) та екологічного  податку – 15,6 млн.грн. (10% ).

Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету для обласного бюджету становить 369,4 млн.грн., у тому числі дотації – 123,7 млн.грн., субвенції – 245,7 млн.грн., з них:

  • освітня –  198,2 млн.грн.
  • на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 47,5 млн.грн. 

        Загалом обсяг видатків обласного бюджету на 2024 рік складає 1957,7 млн.грн.

Видаткова частина загального фонду (з бюджетом розвитку) у проєкті обласного бюджету на 2024  рік визначена у сумі 1813,6  млн.грн. Із загального обсягу видатків на галузі соціально-культурної сфери передбачається спрямувати 1725,3 млн.грн., або 95,1%, у тому числі на:

освіту – 951,6 млн.грн. (52,5%)

охорону здоров'я – 244 млн.грн. (13,5%)

соціальний захист та соціальне забезпечення – 330,8 млн.грн. (18,2%)

культуру і мистецтво – 132,1 млн.грн. (7,3%)

фізичну культуру і спорт – 66,8 млн.грн. (3,7%)

Крім того, заплановані видатки на:

будівництво – 48 млн.грн. (2,6%)

державне управління – 28 млн.грн. (1,5%)

інші галузі – 7,2 млн.грн. (0,4%)

резервний фонд – 5 млн.грн. (0,3%)

За економічною структурою видатки (1813,6 млн.грн.) заплановані на:

                                                                                           тис.грн.            питома вага

заробітну плату з нарахуваннями 1 224,3 (67,5%)
комунальні послуги та енергоносії 257,3 (14,2%)
медикаменти 16,2 (0,9%)
продукти харчування 58,0 (3,2%)
трансферти населенню 123,2 (6,8%)

з них стипендії

Разом захищені видатки

інші поточні видатки

капітальні видатки

79,2

1 679

73,1

61,5

(92,6%)

(4%)

(3,4%)

Капітальні видатки заплановані в обласному бюджеті у сумі 61,5 млн.грн. (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку), які передбачається спрямувати на поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціально-культурної сфери.

Також у проєкті обласного бюджету передбачено видатки на фінансування заходів окремих обласних програм, а саме на:

підтримку малого і середнього підприємництва – 1,5 млн.грн.;

інформаційну сферу та книговидання – 1,5 млн.грн.;

формування матеріального резерву – 0,7  млн.грн.;

заходи з розвитку громадянського суспільства та міжнаціональних відносин – 1 млн.грн.;

надання кредитів на житлове будівництво – 1,5 млн.грн.;

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області – 0,7 млн.грн.;

фінансування природоохоронних об’єктів і заходів – 2 млн.грн.

ПОКАЗНИКИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2024 РІК

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний формат:

Decrease font size Default font size Increase font size