Інформація про надходження та використання коштів обласного бюджету за січень-вересень 2017 Архив

За січень-вересень 2017 року до обласного бюджету надійшло доходів у сумі 1442304,5 тис.грн., у тому числі:

 • доходів загального фонду у сумі 1168042,7 тис.грн., з них:       
 •  податку на доходи фізичних осіб – 360646,8 тис.грн.;
 •  рентної плати за користування природними ресурсами (ліс, вода, надра) – 61063,4 тис.грн.;
 •  податку на прибуток підприємств – 25322 тис.грн.;
 •  дотацій з держбюджету:
 •  базової – 20519 тис.грн.;
 •  додаткової дотації на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 115526,5 тис.грн.;
 •  субвенцій з держбюджету:
 • освітньої – 96129,4 тис.грн.;
 • медичної – 435155,5 тис.грн;
 • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 344,8 тис.грн.;
 • на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 2505,6 тис.грн.;
 • на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 19860 тис.грн.;
 • на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6000 тис.грн.
 • на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, опалення, водопостачання та водовідведення та тарифами, що затверджувалися та/ або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 2785 тис.грн.
 • доходів спеціального фонду – 274261,8 тис.грн., з них:
 • субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 33580 тис.грн.

За вказаний період з обласного бюджету профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення заходів обласних програм на загальну суму – 1338677,9 тис.грн. Із яких спрямовано на:

 • заробітну плату з нарахуваннями – 376599,9 тис.грн. (28,1%);
 • оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 31444,1 тис.грн. (2,3%);
 • придбання продуктів харчування – 23655,6 тис.грн. (1,8%);
 • стипендії та інші соціальні виплати – 30895,1 тис.грн. (2,3%);
 • капітальні видатки – 156350,3 тис.грн. (11,7%);
 • видатки на охорону здоров’я – 540941,8 тис.грн. (40,4%).

У зазначеному періоді із державного бюджету отримано та передано міським (міст обласного значення) та районним бюджетам:

1. Субвенції на виконання державних програм соціального захисту населення, а саме:

 • допомогу окремим категоріям громадян (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, прийомним сім’ям, по догляду за психічнохворими) – 1077319,7 тис.грн.
 •  пільги по оплаті житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, транспорту окремим категоріям населення та субсидії населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг – 1613494 тис.грн.

2. Субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 790,2 тис.грн.

3. Субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 6821 тис.грн.

4. Субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 10320,1 тис.грн.

5. Субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб та осіб, які отримали поранення під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 2203,1 тис.грн.

Інформація про стан надходження доходів до місцевих бюджетів області

Інформація про видатки обласного бюджету

Інформація про надходження та використання коштів обласного бюджету за січень-вересень 2017