Інформація про надходження та використання коштів обласного бюджету за період з 01 по 10 березня 2017 Архив

За період з 01 по 10 березня 2017 року до обласного бюджету надійшло доходів у сумі 59965,5 тис.грн., з них:

 • доходів загального фонду у сумі 59852,5 тис.грн., з них:
 • податку на доходи фізичних осіб – 10135,8 тис.грн.;
 • рентної плати за користування природними ресурсами (ліс, вода, надра) – 742 тис.грн.;
 • податку на прибуток підприємств – 5100,8 тис.грн.;
 • дотацій з держбюджету:
 • додаткової дотації на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 12836,3 тис.грн.;субвенцій з держбюджету:
 • освітньої – 4416 тис.грн.;
 • медичної – 24179,2 тис.грн.;
 • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1963,4 тис.грн.
 • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 43,1 тис.грн.
 • доходів спеціального фонду – 113 тис.грн.

За вказаний період з обласного бюджету профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення заходів обласних програм на загальну суму – 60132,1 тис.грн. Із яких спрямовано на:

 • заробітну плату з нарахуваннями – 16332,4 тис.грн. (27,2%);
 • оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 742,1 тис.грн. (1,2%);
 • придбання медикаментів – 20,9 тис.грн.;
 • продукти харчування – 647,4 тис.грн. (1,1%);
 • стипендії та інші соціальні виплати  – 177,5 тис.грн. (0,3%);
 • капітальні видатки – 8274,2 тис.грн. (13,8%);
 • видатки на охорону здоров’я – 29661,2 тис.грн. (49,3%).

У зазначеному періоді із державного бюджету отримано та передано міським (міст обласного значення) та районним бюджетам:

1. У рамках реалізації державних програм соціального захисту населення субвенції на:

 • допомогу окремим категоріям громадян (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, прийомним сім’ям, по догляду за психічнохворими) – 108946,7 тис.грн.;
 •  пільги по оплаті житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, транспорту окремим категоріям населення та субсидії населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг – 3499,8 тис.грн.;

2. Додаткову дотацію на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1700,2 тис.грн.

3. Освітню субвенцію – 896,8 тис.грн.

Інформація про надходження та використання коштів обласного бюджету за період з 01 по 10 березня 2017