Додатки

  • Бюджетний запит на 2013-2015 роки:загальний фонд (Форма 2013-1;2;3)

  • Показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника коштів (КТКВ 090700; 070701; 070000; 080000; 091100; 110000; 130000; 070501; 070601)

  • КТКВ 090212; 090413 ;090417; 090601; 090901; 091303; 091304

  • Перелік споруд-пам'яток історії та культури, реставрація яких буде здійснюватися у 2013 році за рахунок коштів обласного бюджету, та обсяги їх фінансування

  • Перелік об'єктів, видатки по будівництву (реконструкції) і придбанню яких будуть здійснюватись у 2013 році за рахунок бюджету розвиту обласного бюджету

  • Перелік природоохоронних об¢єктів і заходів, фінансування яких буде здійснюватись у 2013 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища