Інформація про виконання обласного бюджету за 2016 рік

До загального фонду обласного бюджету за 2016 рік надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 477,3 млн.грн., або 111,8% до запланованих показників. Найбільш вагомими джерелами доходів загального фонду були:

 • податок на доходи фізичних осіб (надходження склали 352,8 млн.грн., питома вага – майже 74%);

         • рентна плата закористування природними ресурсами загальнодержавного значення - ліс, вода, надра (67,6 млн.грн., питома вага – 14,2%);

         •10% податку на прибуток підприємств приватної власності (32,3 млн.грн., питома вага – близько 7%);

         • плата за ліцензії (6 видів) на певні види господарської діяльності (17,1 млн.грн., питома вага – 3,6%).

Крім того, до доходів загального фонду обласного бюджету від підприємств  спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області зараховано:

• податок на прибуток – у сумі 4,1 млн.грн.

• плата за оренду майнового комплексу «Ліки Кіровоградщини» та іншого комунального майна – 1,2 млн.грн.

Приріст доходів загального фонду порівняно з фактичними надходженнями 2015 року склав 46,7% (152 млн.грн.).

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 172,1 млн.грн., що становить 105,3% до планових показників. Порівняно з  2015 роком приріст доходів спеціального фонду (у співставних умовах) склав 13,2% (20 млн.грн.).

Основними джерелами (99%) доходів спеціального фонду обласного бюджету були власні надходження бюджетних установ – 139,9 млн.грн., або 101,9 % до плану, та екологічний податок – 30,1 млн.грн., або 116,5 % до плану.

До обласного бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету у сумі 3407,7 млн.грн., з яких:

на видатки обласного бюджету спрямовано 660,8 млн.грн. (з них освітня – 145,7 млн.грн. та медична – 464,4 млн.грн. субвенції);

перераховано на рівень районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад – 2746,9 млн.грн. (з них 2695,5 млн.грн. – на виконання державних програм соціального захисту населення через систему надання пільг, субсидій і допомог).

Також отримані дотації з державного бюджету – 95,9 млн.грн., з яких на видатки обласного бюджету спрямовано 46 млн.грн., передано бюджетам районів і міст стабілізаційну дотацію – 49,9 млн.грн.

Інші трансферти надійшли у сумі 47,4 млн.грн. (субвенції з бюджетів районів і міст – 37,2 млн.грн., грант Європейського Союзу – 10,2 млн.грн.).

Обсяг проведених за 2016 рік з обласного бюджету видатків (без урахування трансфертів з державного бюджету бюджетам районів, міст, ОТГ) склав 1425,5 млн.грн. і зріс проти 2015 року на 164,1 млн.грн., або на 13%.

У 2016 році на належному рівні забезпечено розрахунки по зареєстрованих фінансових зобов’язаннях розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету. Станом на 01 січня 2017 року кредиторська заборгованість по зареєстрованих зобов’язаннях обласного бюджету, у тому числі по захищених видатках (заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування, стипендії, допомоги тощо), відсутня.

На соціально-культурну сферу спрямовано 82,5% (1175,6 млн.грн.) ресурсу обласного бюджету, у тому числі на:             

освіту – 24,5% (349,8 млн.грн.)

охорону здоров’я – 44,6% (635,7 млн.грн.)

• соціальний захист та соціальне забезпечення – 8,4% (119,9 млн.грн.)

• культуру – 3,4% (48 млн.грн.)

• фізичну культуру і спорт – 1,6% (22,2 млн.грн.).

У структурі видатків обласного бюджету за економічними статтями захищені видатки склали 1046,8 млн. грн., або 73,4% (з яких зарплата з нарахуваннями – 48,2%, трансферти населенню – 3,4%, енергоносії та комунальні послуги – 7,5%, медикаменти та харчування – 11,7%, трансферти місцевим бюджетам – 2,6%), інші поточні видатки –  134,4 млн. грн. (9,4%), капітальні видатки – 244,3 млн. грн. (17,1%).

У звітному періоді продовжено розпочаті у 2015 році зміни у структурі видатків обласного бюджету в частині зростання інвестиційної складової, сумарно у 2016 році капітальні видатки склали 244,3 млн.грн. та збільшились порівняно з попереднім роком удвічі (на 120,4 млн.грн).

У 2016 році значна увага приділялася фінансуванню видатків капітального характеру.Видатки бюджету розвитку обласного бюджету склали 189,2 млн.грн. та були спрямовані на:

• капітальні видатки бюджетних установ – 34,7 млн.грн.;

• будівництво та реконструкцію об’єктів – 114,8 млн.грн.;

• придбання житла окремим категоріям населення – 0,8 млн.грн.;

• капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області – 2,9 млн.грн.;

• трансферти бюджетам районів і міст обласного значення на заходи із соціально-економічного розвитку територій – 36 млн.грн.

     У 2016 році кошти обласного бюджету також спрямовувались на: заходи з охорони навколишнього природного середовища (22,3 млн.грн.), підтримку засобів масової інформації (1,4 млн.грн.), фінансову підтримку громадських організацій, творчих спілок (0,5млн.грн.), запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного (0,5 млн.грн.), фінансову підтримку обласних комунальних підприємств 10,3 млн.грн. тощо.

Слайди на Публічне представлення інформіції про виконання обласного бюджету за 2016 рік

Інформація про виконання доходів за 2016 рік

За 2016 рік забезпечено виконання затверджених з урахуванням змін  показників по доходах місцевих бюджетів області на рівні 114,8% та їх збільшення порівняно з  2015 роком ( у співставних умовах)  на 1145 млн.грн., або на 47,3%.

До загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  надійшло 3187 млн.грн., або 115,7% до затверджених обсягів зі змінами.  Порівняно з    2015  роком надходження збільшились на 1092,1 млн.грн., або на 52,1%.

Зазначений приріст доходів місцевих бюджетів досягнуто в значній мірі за рахунок внесення змін до податкового законодавства, спрямованих на їх збільшення, зокрема запровадження єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб - 18% (замість 15 і 20%), проведення індексації нормативної грошової оцінки земель, збільшення ставок єдиного податку тощо.

По основних бюджетоформуючих податках місцевих бюджетів виконання планових обсягів становить: по податку на доходи фізичних осіб – 111,8%, платі за землю – 120,4%, акцизному податку з реалізації підакцизних товарів – 113,7%.

До спеціального фонду місцевих бюджетів (без урахування  трансфертів) надходження склали 377,1 млн.грн., або 107,5%  до затверджених з урахуванням змін сум та збільшилися порівняно з 2015 роком  на  53 млн.грн., або на 16,3%.  

Колегія департаменту фінансів Кіровоградської облдержадміністрації

24 листопада 2016 року відбулася колегія департаменту фінансів Кіровоградської облдержадміністрації, на якій були розглянуті питання:

про стан виконання місцевих бюджетів у 2016 році та основні завдання щодо завершення бюджетного періоду;

основні положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та особливості складання місцевих бюджетів на 2017 рік;

суть і принципи гендерно-орієнтованого бюджетування;

про стан реалізації в Кіровоградській області проекту «Гендерне бюджетування в Україні».

З інформаціями із зазначених питань виступили: директор департаменту фінансів – Шеремет Сергій Вікторович, заступники директора департаменту фінансів – Анісімова Анжела Миколаївна,  Серпокрилова Наталія Григорівна.

                                         IMG 3582

                                    IMG 3602    IMG 3595

Інформація про виконання доходів за січень – жовтень 2016 року

За січень - жовтень 2016 року забезпечено виконання планових показників по доходах місцевих бюджетів області на рівні 117,2% та їх збільшення порівняно з січнем-жовтнем 2015 року ( у співставних умовах)  на 902,7 млн.грн., або на 47%.

До загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за цей період надійшло 2549,5 млн.грн., або 119% до планових обсягів на цей період.      Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 890,8 млн.грн., або на 53,7%.

Зазначений приріст доходів місцевих бюджетів досягнуто в значній мірі за рахунок внесення змін до податкового законодавства, спрямованих на їх збільшення, зокрема запровадження єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб - 18%, проведення індексації нормативної грошової оцінки земель, збільшення ставок єдиного податку тощо.

По основних бюджетоформуючих податках місцевих бюджетів виконання планових обсягів становить: по податку на доходи фізичних осіб – 111,2%, платі за землю – 125%, акцизному податку з реалізації підакцизних товарів – 123,8%.

До спеціального фонду місцевих бюджетів (без урахування  трансфертів) надходження склали 273,2 млн.грн., або 102,8% до плану та збільшилися порівняно з відповідним періодом минулого року на 11,9 млн.грн., або на 4,6%.  

Інформація про виконання бюджетів за січень – жовтень 2016 року

З місцевих бюджетів області у січні-жовтні 2016 року за даними місячної звітності проведено видатків на суму 6255,1 млн.грн., що складає 75,3% до затвердженого з урахуванням внесених змін обсягу на рік. Видатки загального фонду склали 5681,7 млн.грн. (78,3%), у тому числі без урахування субвенцій з державного бюджету (крім освітньої та медичної субвенцій) – 3643,1 млн.грн. (76,7%), за рахунок субвенцій з державного бюджету (крім освітньої та  медичної субвенцій) – 2038,6 млн.грн. (81,4%). Видатки спеціального фонду склали –573,4 млн.грн. (54,2%), у тому числі без урахування субвенцій з державного бюджету – 545,5 млн.грн. (56,2%), за рахунок субвенцій з державного бюджету 27,9 млн.грн. (31,8%).