ІНФОРМАЦІЯ про виконання обласного бюджету за 2020 рік

До загального фонду обласного бюджету за 2020 рік надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 988,2 млн.грн., або 100,2% до запланованих показників. Найбільш вагомими джерелами доходів загального фонду були:

• податок на доходи фізичних осіб (надходження склали 786,9 млн.грн., питома вага – майже 80%);

• рентна плата закористування природними ресурсами загальнодержавного значення - ліс, вода, надра, інші (124,8 млн.грн., питома    вага – 13%);

•10% податку на прибуток підприємств приватної власності (47,6 млн.грн., питома вага – 4,8%);

• плата за надання адміністративних послуг (ліцензії) (20,4 млн.грн., питома вага –2%).

Крім того, до доходів загального фонду обласного бюджету від підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області зараховано:

• податок на прибуток та частина чистого прибутку - у сумі 0,7 млн.грн.;

• плату за оренду майнового комплексу «Ліки Кіровоградщини» та іншого комунального майна – 1,9 млн.грн.

Приріст доходів загального фонду порівняно з фактичними надходженнями 2019 року склав 6,8% (62,8 млн.грн.).

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 108,5 млн.грн.

Основними джерелами доходів спеціального фонду обласного бюджету були:

• власні надходження бюджетних установ – 80,9 млн.грн., або 74,5% від загального обсягу;

• екологічний податок – 23,8 млн.грн., або 22%;

• надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 2,6 млн.грн., або 2,4%.

До обласного бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету у сумі 1537,7 млн.грн., з яких:

на видатки обласного бюджету спрямовано 1295,4 млн.грн. (з них субвенції на освіту – 187,6 млн.грн., на охорону здоров'я – 378,9 млн.грн., на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 715,4 млн.грн., соціально-економічний розвиток – 10 млн.грн.);

перераховано на рівень районів, міст обласного значення, територіальних громад – 242,3 млн.грн.;

Також отримані дотації з державного бюджету – 311,5 млн.грн., з яких на видатки обласного бюджету спрямовано 140 млн.грн., передано місцевим бюджетам – 171,5 млн.грн.

Субвенції з бюджетів районів, міст, ОТГ надійшли у сумі 33,4 млн.грн.

Обсяг проведених за 2020 рік з обласного бюджету видатків (без урахування трансфертів з державного бюджету бюджетам районів, міст, ОТГ) склав 2670,2 млн.грн., за рахунок цих коштів профінансовано 109 бюджетних програм.

У 2020 році забезпечено своєчасні та у повному обсязі розрахунки по зареєстрованих фінансових зобов’язаннях розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету. Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість по зареєстрованих зобов’язаннях обласного бюджету, у тому числі по захищених видатках (заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування, стипендії, допомоги тощо), відсутня.

На соціально-культурну сферу спрямовано 61,9% (1652,9 млн.грн.) ресурсу обласного бюджету, у тому числі на:

охорону здоров’я – 19,6% (523,9 млн.грн.)

освіту – 28,6% (762,5 млн.грн.)

• соціальний захист та соціальне забезпечення – 8,7% (232,2 млн.грн.)

• культуру – 3,3% (89,8 млн.грн.)

• фізичну культуру і спорт – 1,7% (44,5 млн.грн.).

Значними за обсягом коштів були й видатки на дорожнє господарство – 821,6 млн.грн. (30,8%) та будівництво – 131,3 млн.грн.(4,9%).

У 2020 році кошти обласного бюджету також спрямовувались на: заходи з охорони навколишнього природного середовища (14,3 млн.грн.), фінансову підтримку обласних комунальних підприємств (6,4 млн.грн.), громадських організацій та творчих спілок (1,2 млн.грн.), підтримку засобів масової інформації (1,4 млн.грн.), заходи обласних програм у сфері мобілізаційної підготовки, надання допомоги військовим частинам, цивільного захисту населення, інформатизації, а також на вирішення нагальних питань діяльності окремих органів влади (12,8 млн.грн.) тощо.

У структурі видатків обласного бюджету за економічними статтями захищені та першочергові видатки склали 1389,6 млн. грн., або 52% (з яких зарплата з нарахуваннями – 38,5%, соціальне забезпечення – 4,3%, енергоносії та комунальні послуги – 5%, медикаменти та харчування – 4%, трансферти місцевим бюджетам – 0,2%), інші поточні видатки – 835,3 млн. грн. (31,3%), з них поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг – 663,6 млн.грн., капітальні видатки – 445,3 млн. грн. (16,7%).

____________