Інформація про виконання обласного бюджету за 2019 рік

До загального фонду обласного бюджету за 2019 рік надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 925,4 млн.грн., або 102,9% до запланованих показників. Найбільш вагомими джерелами доходів загального фонду були:

• податок на доходи фізичних осіб (надходження склали 737,9 млн.грн., питома вага – майже 80%);

• рентна плата закористування природними ресурсами загальнодержавного значення - ліс, вода, надра, інші (120,6 млн.грн., питома    вага – 13%);

•10% податку на прибуток підприємств приватної власності (41,9 млн.грн., питома вага – 4,5%);

• плата за надання адміністративних послуг (ліцензії) (17,7 млн.грн., питома вага – майже 2%).

Крім того, до доходів загального фонду обласного бюджету від підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області зараховано:

• податок на прибуток – у сумі 1,1 млн.грн.

• плата за оренду майнового комплексу «Ліки Кіровоградщини» та іншого комунального майна – 1,6 млн.грн.

Приріст доходів загального фонду порівняно з фактичними надходженнями 2018 року склав 13,8% (112,5 млн.грн.).

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 121,1 млн.грн.

Основними джерелами доходів спеціального фонду обласного бюджету були:

• власні надходження бюджетних установ – 97,2 млн.грн., або 80,3% від загального обсягу;

• екологічний податок – 23,3 млн.грн., або 19,2%.

До обласного бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету у сумі 3803,7 млн.грн., з яких:

на видатки обласного бюджету спрямовано 1111,5 млн.грн. (з них освітня – 153,9 млн.грн., медична – 728,3 млн.грн. субвенції, субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 469,8 млн.грн., здійснення природоохоронних заходів – 27 млн.грн., розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості – 23,7 млн.грн., соціально-економічний розвиток – 23,1 млн.грн.);

перераховано на рівень районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад – 2646,8 млн.грн. (з них 2116,5 млн.грн. – на виконання державних програм соціального захисту населення через систему надання пільг, субсидій і допомог);

цільові кошти субвенцій з державного бюджету, що залишились на рахунках обласного бюджету та підлягають використанню у 2020 році – 45,4 млн.грн., з них: 40,5 млн.грн. – на матеріально-технічне оснащення закладів освіти.

Також отримані дотації з державного бюджету – 542,4 млн.грн., з яких на видатки обласного бюджету спрямовано 188,3 млн.грн., передано місцевим бюджетам – 354,1 млн.грн.

Субвенції з бюджетів районів, міст, ОТГ надійшли у сумі 21,6 млн.грн.

Обсяг проведених за 2019 рік з обласного бюджету видатків (без урахування трансфертів з державного бюджету бюджетам районів, міст, ОТГ) склав 2672,3 млн.грн. і зріс проти 2018 року (у співставних умовах) на 271,5 млн.грн., або на 11,3%.

У 2019 році забезпечено своєчасні та у повному обсязі розрахунки по зареєстрованих фінансових зобов’язаннях розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету. Станом на 01 січня 2020 року кредиторська заборгованість по зареєстрованих зобов’язаннях обласного бюджету, у тому числі по захищених видатках (заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування, стипендії, допомоги тощо), відсутня.

На соціально-культурну сферу спрямовано 76,5% (2045,4 млн.грн.) ресурсу обласного бюджету, у тому числі на:

• охорону здоров’я – 38,2% (1020,8 млн.грн.)

• освіту – 24,7% (659,4 млн.грн.)

• соціальний захист та соціальне забезпечення – 8,9% (237,7 млн.грн.)

• культуру – 3% (82,2 млн.грн.)

• фізичну культуру і спорт – 1,7% (45,3 млн.грн.).

Значними за обсягом коштів були й видатки на дорожнє господарство – 392,6 млн.грн. (14,7%) та будівництво – 89,8 млн.грн.(3,4%).

У 2019 році кошти обласного бюджету також спрямовувались на: заходи з охорони навколишнього природного середовища (62,2 млн.грн.), фінансову підтримку обласних комунальних підприємств (39,5 млн.грн.), громадських організацій та творчих спілок (1,2 млн.грн.), підтримку засобів масової інформації (1,3 млн.грн.), заходи обласних програм у сфері мобілізаційної підготовки, надання допомоги військовим частинам, цивільного захисту населення, інформатизації, а також на вирішення нагальних питань діяльності окремих органів влади (8,9 млн.грн.) тощо.

У структурі видатків обласного бюджету за економічними статтями захищені та першочергові видатки склали 1829,6 млн. грн., або 68,4% (з яких зарплата з нарахуваннями – 50,3%, трансферти населенню – 4,8%, енергоносії та комунальні послуги – 5,7%, медикаменти та харчування – 7,4%, трансферти місцевим бюджетам – 0,2%), інші поточні видатки – 560,5 млн. грн. (21%), капітальні видатки – 282,2 млн. грн. (10,6%).