Підведено підсумки виконання місцевих бюджетів області у першому півріччі 2018 року

23 липня 2018 року під час апаратної наради під керівництвом голови обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка було розглянуто питання виконання місцевих бюджетів області у січні-червні поточного року.

Інформувала з даного питання заступник директора департаменту фінансів Анжела Анісімова.

За січень-червень 2018 року надходження податків і зборів, інших платежів до місцевих бюджетів області склали 2454 млн.грн., або 110,2% до планового обсягу на цей період, у тому числі:

позагальному фонду 2260,2 млн.грн. (+9,7%), понад план отримано 200,4 млн.грн.;

по спеціальному фонду – 193,8 млн.грн. (+16,3%), понад план отримано 27,2 млн.грн.

У розрізі основних податків планові показники січня-червня виконано:

по податку на доходи фізичних осіб (питома вага в загальних надходженнях більше 60%) - на 106,6% (понад план надійшло 87,2 млн.грн.);

по місцевих податках і зборах (питома вага майже 26%) – на 117,4% (+86,1 млн.грн.), у складі яких - основними є плата за землю – 111,3%   (+30,7 млн.грн.) та єдиний податок – 121,8% (+46,3 млн.грн.);

по акцизному податку – на 102,3% (+3,2 млн.грн.).

Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи збільшились на 14% (або на 302,2 млн.грн.), у тому числі:

по загальному фонду приріст склав майже 394 млн.грн., або 21,1%.

Приріст доходів досягнуто в значній мірі за рахунок збільшення витрат на оплату праці як в бюджетній сфері, так і в реальному секторі економіки, індексації ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів і води, зарахування до місцевих бюджетів 100% єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи – сільськогосподарськими товаровиробниками (у 2017 році 14% цього податку зараховувалося до державного бюджету) тощо;

доходи спеціального фонду зменшились на 91,5 млн. грн., або на 32,1%. На це вплинуло суттєве зменшення надходжень митних платежів, які зараховуються до обласного бюджету в рамках експерименту з фінансового забезпечення розвитку автомобільних доріг (за січень-червень 2017 року таких платежів надійшло 107,4 млн.грн., а за січень - червень 2018 року лише близько 1 млн.грн.).

За рівнями бюджетів найбільший приріст доходів має місце по бюджетах міст обласного значення – 24,8% та обласному бюджету – 23,2%.В районних бюджетах надходження збільшилися на 14,2%, бюджетах ОТГ – на 22,8%.

Доходи загального фонду у розрахунку на 1 жителя за січень-червень поточного року по містах, районах та ОТГ у середньому склали 1960 грн.

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам області надійшли 100%-во до плану січня-червня 2018 року та обсягу нарахованих соціальних допомог – у загальній сумі 4531 млн.грн., у тому числі дотації – 303,2 млн.грн., субвенції – 4227,8 млн.грн., з них на здійснення програм соціального захисту населення – 2225,2 млн.грн., медична – 767,2 млн.грн., освітня – 965 млн.грн., на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 166,9 млн.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року трансферти збільшились на 16% (626,2 млн.грн.).

З місцевих бюджетів області у січні-червні 2018 року проведено видатків на суму 6883,1 млн.грн., що складає 49,8% до запланованого місцевими радами обсягу на рік. На захищені видатки загального фонду в цілому по місцевих бюджетах області спрямовано 83,3% від обсягу видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету на соціальний захист населення), з яких на заробітну плату та інші соціальні виплати – 71,9%, енергоносії бюджетних установ – 8,2%, харчування та медикаменти – 3,2%.

У звітному періоді забезпечено своєчасну виплату з місцевих бюджетів заробітної плати працівникам бюджетних установ та розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги. Прострочена кредиторська заборгованість місцевих бюджетів з цих виплат станом на 01 липня відсутня.

У повному обсязі (відповідно до нарахованих сум) профінансовано видатки місцевих бюджетів з надання соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, іншим категоріям населення, а також надання державної соціальної допомоги дітям-сиротам та грошового забезпечення прийомним батькам.