Місцеві бюджети будуть функціонувати ефективно

    27 травня 2016 року у м. Кіровограді відбулося засідання колегії департаменту фінансів облдержадміністрації, на якому підведено підсумки виконання місцевих бюджетів області за січень-квітень 2016 року, наголошено на основних завданнях фінансових органів області по виконанню місцевих бюджетів до кінця поточного року.

    На колегії відзначено, що в цілому по області вдалося досягти позитивних результатів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та забезпечення фінансування соціально важливих видатків. За січень-квітень 2016 року надходження податків і зборів, інших платежів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області склали 932,8 млн.грн., або 139,3% до планового обсягу на цей період, понад план отримано 263,3 млн.грн. Приріст доходів до відповідного періоду минулого року (у співставних умовах) склав 304,2 млн.грн., або 48,4%. У повному плановому обсязі отримано трансферти з державного бюджету (субвенції та дотації) – 1697,9 млн.грн.

          З місцевих бюджетів області у січні-квітні 2016 року проведено видатків на суму 2436,7 млн.грн., що складає 33% до запланованого місцевими радами обсягу на рік. Забезпечено своєчасну виплату з місцевих бюджетів заробітної плати працівникам бюджетних установ, прострочена кредиторська заборгованість місцевих бюджетів з цих виплат станом на 01 травня відсутня. У повному обсязі нарахованих сум профінансовані видатки місцевих бюджетів з надання соціальних допомог (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, прийомним сім’ям), які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Першочерговими завданнями на найближчий період визначено: проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги, своєчасне фінансування відпускних педагогічним працівникам, видатків на оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих оздоровчих закладах, забезпечення ефективного розподілу понадпланових доходів за підсумками І півріччя 2016 року тощо.

          Наступним на повістці дня було питання обговорення реалізації в області проекту «Ґендерне бюджетування» (що реалізується в Україні у рамках співпраці Кабінету Міністрів України з Урядом Королівства Швеція у сфері фінансового та технічного співробітництва та згідно з угодою між Міністерством фінансів України та Шведським агентством міжнародного розвитку).

          Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації Анжела Анісімова охарактеризувала стан реалізації в області цього проекту, напрямком якого є сфера фізкультури, спорту та молодіжної політики. Зокрема, обговорено звіт, у якому представлено огляд результатів ґендерного аналізу цільових соціальних програм у вказаних галузях.

          Це дозволило побачити вплив доходів та видатків бюджету на соціально-економічне становище та можливості жінок і чоловіків у вказаних галузях, а також на аспекти рівності між жінками та чоловіками, та виробити шляхи покращення становища та можливостей жінок і чоловіків у короткостроковій перспективі з застосуванням інструменту інтеграції ґендерно-орієнтованого бюджетування у бюджетний процес. Такий інструмент є впливовим елементом управлінської діяльності, пов’язаний із розробкою бюджетів різних рівнів, що забезпечує важливою інформацією фахівців, які приймають рішення щодо розподілу бюджетних коштів.

         Після цього представниками Мінфіну та Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень була проведена нарада щодо особливостей функціонування бюджетів об’єднаних територіальних громад (далі за текстом – ОТГ), у якій взяли участь працівники департаменту фінансів облдержадміністрації, фінансових управлінь райдержадміністрацій, міських рад (міськвиконкомів) міст обласного значення та представники об’єднаних територіальних громад і представники органів місцевого самоврядування, які планують об’єднуватися у об’єднану територіальну громаду найближчим часом.

          Відкриваючи нараду директор департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій ШЕРЕМЕТ зазначив, що у державі створено нормативно-правову базу щодо функціонування бюджетів об'єднаних територіальних громад. Зокрема, усі норми Бюджетного кодексу України, що регулюють відносини, які виникають на кожній стадії бюджетного процесу, є єдиними для усіх місцевих бюджетів, у т. ч. поширюються і на бюджети ОТГ. Також дотримано принцип єдності бюджетної системи, відповідно до якого бюджети ОТГ, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, є складовою частиною місцевих бюджетів.

         Заступник начальника управління планування місцевих бюджетів – начальник відділу стратегії розвитку місцевих бюджетів Міністерства фінансів України Олена ГОГОЛЬ розкрила тему особливостей функціонування бюджетів об’єднаних територіальних громад, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

         Особливу увагу нею у виступі було акцентовано на тому, що:

         бюджети ОТГ матимуть такі ж повноваження, як міста обласного значення і матимуть прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом;

     до доходів бюджетів ОТГ,  крім доходів, що зараховуються до сільських, селищних, міських міст районного значення бюджетів, також  зараховуватиметься 60% податку на доходи фізичних осіб;

          із бюджетів ОТГ, крім видатків на  здійснення самоврядних повноважень, фінансуються видатки, які делегуються державою їм на виконання (а саме: на утримання  закладів бюджетної сфери −  освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту та соціального забезпечення);

         бюджети ОТГ беруть участь у горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності (вирівнювання здійснюється за одним податком – з доходів фізичних осіб; для підвищення їх фіскальної спроможності бюджетам ОТГ, які мають рівень надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні, надається базова дотація; із бюджетів ОТГ, які мають рівень надходжень вище 1,1 середнього показника по Україні, передається реверсна дотація);

          бюджетам ОТГ передбачаються такі міжбюджетні трансферти, як базова дотація;освітня субвенція; медична субвенція;інші субвенції та дотації;

          із бюджетів ОТГ передається реверсна дотація державному бюджету;

          ради ОТГ мають право здійснювати місцеві внутрішні запозичення та місцеві зовнішні запозичення, в тому числі шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій.

     Заступник директора Департаменту методології та навчальних програм  Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Андрій КОРНІЄНКО у виступі розкрив правові засади та основні аспекти застосування програмно-цільового методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів, упровадження якого, особливо в умовах обмеженості бюджетних ресурсів, підвищує ефективність витрачання бюджетних коштів при досягненні цілей державної політики. Було детально обговорено основні елементи управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.