В обласній державній адміністрації відбулося публічне представлення звіту про виконання обласного бюджету Кіровоградської області за 2015 рік.

15 березня 2016 року відбулося публічне представлення звіту про виконання обласного бюджетуза 2015 рік. У зазначеному заході прийняли участь керівництво обласної державної адміністрації, обласної ради, депутати обласної ради, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації – головні розпорядники коштів обласного бюджету та керівники окремих територіальних органів міністерств і відомств України, представники громадських організацій.

Про стан виконання обласного бюджету за 2015 рік поінформував директор департаменту фінансів облдержадміністрації Шеремет Сергій Вікторович. За його інформацією до загального фонду обласного бюджету за 2015 рік надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 348,6 млн.грн., або 114,3% до запланованих показників. Найбільш вагомими джерелами доходів загального фонду були:

• податок на доходи фізичних осіб (надходження склали 232,9 млн.грн., питома вага – майже 67%);

• рентна плата закористування природними ресурсами загальнодержавного значення - ліс, вода, надра (56,8 млн.грн., питома вага – 16,3%);

• плата за ліцензії (6 видів) на певні види господарської діяльності  (15,1 млн.грн., питома вага – 4,3%).

Крім того, до доходів загального фонду обласного бюджету відповідно до запроваджених змін бюджетного законодавства зараховано:

• екологічний податок (23,3 млн.грн., питома вага – 6,7%);

 • 10% податку на прибуток приватних підприємств (17,3 млн.грн., питома вага – майже 5%).

Приріст доходів загального фонду порівняно з фактичними надходженнями 2014 року (у співставних умовах) склав 14,2% (43,2 млн.грн.).

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 128,8 млн.грн., що становить 100,2% до планових показників. Порівняно з  2014 роком приріст доходів спеціального фонду (у співставних умовах) склав 66,8% (51,6 млн.грн.).

Основним джерелом (99,3%) доходів спеціального фонду обласного бюджету були власні надходження бюджетних установ, надходження яких склали 127,9 млн.грн., або 100,1% до плану.

До обласного бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету у сумі 2802,8 млн.грн., з яких:

на видатки обласного бюджету спрямовано 862,6 млн.грн. (з них 100% до плану отримано освітню – 169,4 млн.грн., медичну – 500,4 млн.грн., на підготовку робітничих кадрів – 141,5 млн.грн. субвенції);

перераховано на рівень районів і міст обласного значення – 1940,2 млн.грн. (з них 1800,7 млн.грн. – на виконання державних програм соціального захисту населення через систему надання пільг, субсидій і допомог).

Стовідсотково до плану отримані дотації з державного бюджету –85,1 млн.грн., з яких на видатки обласного бюджету спрямовано 48,1 млн.грн., передано бюджетам районів і міст стабілізаційну дотацію – 37 млн.грн.

Інші трансферти надійшли у сумі 14,4 млн.грн. (субвенції з бюджетів районів і міст – 11,4 млн.грн., грант Європейського Союзу – 3 млн.грн.).

Обсяг проведених за 2015 рік з обласного бюджету видатків (без урахування трансфертів з державного бюджету бюджетам районів і міст обласного значення) склав 1342,1 млн.грн. і зріс проти 2014 року на 242,6 млн.грн., або на 22,9%.

Фінансування розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету здійснено у повному обсязі зареєстрованих фінансових зобов’язань, у тому числі погашено кредиторську заборгованість минулих років (21 млн.грн.).

Станом на 01 січня 2016 року кредиторська заборгованість по зареєстрованих зобов’язаннях обласного бюджету, у тому числі по захищених видатках (заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування, стипендії, допомоги тощо), відсутня.

На соціально-культурну сферу та ветеринарну медицину спрямовано 92% (1235,6 млн.грн.) ресурсу обласного бюджету, у тому числі на:             

• освіту – 30,2% (404,8 млн.грн.)

• охорону здоров’я – 45,6% (611,8 млн.грн.)

• соціальний захист та соціальне забезпечення – 8,2% (110,6 млн.грн.)

• культуру – 3,5% (46,9 млн.грн.)

• фізичну культуру і спорт – 1,6% (22,1 млн.грн.)

• ветеринарну медицину –2,9% (39,4 млн.грн.).

В цілому видатки на соціально-культурну сферу збільшились проти    2014 року на 24,6%.

Понад затверджені обсяги субвенцій з державного бюджету використано власні кошти обласного бюджету на утримання установ, що фінансуються за рахунок: медичної субвенції – у сумі 90,5 млн.грн. (20,7%), освітньої субвенції – 2,1 млн.грн. (1,5%), субвенції на підготовку робітничих кадрів – 5,1 млн.грн. (3,6%).

У 2015 році з обласного бюджету забезпечено фінансування нових бюджетних повноважень:

у галузі ветеринарної медицини - 24 ветеринарні лікарні та 3 ветеринарні лабораторії на загальну суму 39,4 млн.грн.;

у галузі  фізичної культури і спорту – 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на загальну суму 2,3 млн.грн. (1,5 млн.грн. – за рахунок субвенції з державного бюджету, майже 0,8 млн.грн. – за рахунок коштів обласного бюджету).

У той же час повноваження щодо фінансування видатків на допомогу по догляду за психічнохворими, які до 2015 року здійснювалися за рахунок коштів обласного бюджету, передані на фінансування на рівень районів і міст за рахунок субвенції з державного бюджету.

У структурі видатків обласного бюджету за економічними статтями захищені видатки склали 1068,7 млн. грн., або 79,7% (з яких зарплата з нарахуваннями – 53,2%, трансферти населенню – 5,3%, енергоносії та комунальні послуги – 7,9%, медикаменти та харчування – 11,7%), інші поточні видатки –  149,5 млн. грн. (11,1%), капітальні видатки – 123,9 млн. грн. (9,2%).

Відбулися зміни у структурі видатків обласного бюджету, зокрема питома вага на заробітну плату та енергоносії зменшилась на 2,4%  (2014 рік – 63,5%, 2015 рік – 61,1%), збільшилась питома вага на капітальні видатки на 5,5% (2014 рік – 3,7%, 2015 рік – 9,2%), сумарно капітальні видатки збільшились з 40,3 млн.грн. до 123,9 млн.грн., або у 3 рази.

У 2015 році значна увага приділялася фінансуванню видатків капітального характеру.Видатки бюджету розвитку обласного бюджету склали 107,1 млн.грн. та були спрямовані на:

• капітальні видатки бюджетних установ – 57,7 млн.грн.;

• будівництво та реконструкцію об’єктів – 36,8 млн.грн.;

• придбання житла окремим категоріям населення – 5,6 млн.грн.;

• капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області – 3,3 млн.грн.;

• трансферти бюджетам районів і міст обласного значення на заходи із соціально-економічного розвитку територій – 3,7 млн.грн.

У 2015 році кошти обласного бюджету також спрямовувались на: підтримку засобів масової інформації (1,3 млн.грн.); фінансову підтримку громадських організацій, творчих спілок (0,5 млн.грн.), запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного (1,4 млн.грн.) тощо. Також виділено кошти на фінансову підтримку 4-х обласних комунальних підприємств – 8 млн.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету погашено заборгованість із різниці в тарифах на послуги водопостачання і водовідведення по ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у сумі 27,3 млн.грн.